A Soul in Love’s Torment

Close my eyes to find the scents of yesteryears,
To return to the verse-inspiring road of memories,
To meet the girl that I adore.
But it is just a dream!
I hear Love’s dying inside me,
My heart‘s filled with regrets and yearnings
Till the end of my days…

Close my eyes.
Suddenly my heart filled with unceasing anguish.
Alas! Why are we forever a world away from each other.
Or is it that we have a rendezvous in some next life?
Where are you, My Love?
Where are we, My Love?
Is it the gloomy rain that fills your eyes with sorrow?

Close my eyes. Only to see a dark gray horizon
Only to find that… my heart’s full of memories…
And the singing… And the tears…

Sometimes I want to believe…, just want to believe
Alas for those, alas for those
Who cries in loneliness…

Translated by Vương Thanh

Nửa hồn thương đau

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

Phạm Đình Chương