Ten Years Apart, Ten Years of Longings…

Ten years hadn’t seen you, I thought my love for you has faded.
Like drifting clouds, I thought my love for you was forgotten.
Like rain droplets flying in the wind, carrying away a world of memories.
O My Love, in your world, are your eyes still sorrowful?
Ten years apart, feeling shy like strangers when we met again
Forget! Forget! A sad dream of Love all this long time
But, O My Love!
Still in my heart and memories are a World of Love.

A World of Love! When will it ever return?
Alas! I thought our being apart was a memory.
Alas! In our loving each other, I naively thought:
Love’s Beyond Separation
Love’s Always Beautiful…
Like A Dream!

Been telling myself to say goodbye to achingly tender sweet memories,
to endure the lonely years ahead…
Years passed, seen thousands of sunrises and sunsets
But today on seeing you,
I know my love for you has always been here: in my heart!

Ten years apart, love thought forgotten
Like the clouds, like the rains,
flying toward the far horizons…
But, O My Love:
a line from an old letter
reminds me of a crazy life of love.

Ten years apart,
Seems like you had forgotten
the words of Love that we said to each other.
O My Love, over there, do you still remember?
As for me, today, I see the rain returning.
Today, I feel my heart still full of regrets and longings…
Ten Years Apart,
Ten Years I Have Missed You!

Translated by Vương Thanh

Mười năm tình cũ

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly tình vẫn như mơ

Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên

Mười năm cách biệt hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương!

Trần Quảng Nam