Jealous Love

O Darling Girlfriend of mine
I want your lips to form a smile
Only when we’re together
And your enchanting eyes
To only gaze at me
when my mind’s faraway

I want you not to think of anyone
Don’t kiss, even when you see a blooming flower
Don’t cuddle with a pillow
when you sleep tonight
Don’t go swimming:
The beach today’s full of people

I want the scent of the perfume,
that you often use,
not to widely spread.
Not to enchant people on the streets,
even though they’re just passing by.

I want, during the cold nights of winter,
Dreams do not, near you, hover
Or else, I want you not to meet
Any young man in your dreams

I want the air that you just breathe
Not to touch the clothes of strangers
Your imprinted footsteps on the roads,
No one’s allowed to tread on.

It just means that:
I am very jealous
I am madly lost in Love
You Are My Everything
And Mine Alone!

Translated by Vương Thanh

Ghen

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ…
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ…
Đừng tắm chiều nay, biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,
Mà cô thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào, trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả.
Cô là tất cả của riêng tôi!

Nguyễn Bính