What Are You, Darling?

Darling, you’re not the moonlight
Why do I keep wishing it will remain full moon’s night.
The full moon, so clear and pure,
with its creamy shadow
lying in the lake with an ethereal glow.

Darling, you’re not the shade tree
Hugging autumn winds in you slumber
Resting my head on the soft grass,
I close my eyelids and dream of summer.

Darling, you’re not the tears of raindrops
sobbing for a love unfulfilled.
Your message, intimate and caressingly soft,
brings back memories of the heart’s thrills.

Darling, you’re not a bedtime story
to keep me awake, dreaming of who is he.
My heart’s candle still burning half bright
Verses of love shedding heart’s tears in the night…

Darling, you’re not an autumn wind
to blow the withered leaves into the mount’n streams.
I’m like a small, singing brook
waiting for the last leaf to fall into my dream.

Translated by Vương Thanh

Anh là gì?

Anh có phải đâu là ánh trăng
Sao lòng ao ước mãi đêm rằm
Nguyệt tròn vằng vặc soi thanh khiết
Gương sáng hồ trong trải mộng nằm.

Anh có phải đâu là bóng cây
Ôm tình thu ngủ giữa trời mây
Ngả đầu lên cỏ nhung êm mượt
Em khép mi mơ giấc thật đầy

Anh có phải đâu giọt lệ mưa
Sụt sùi rơi ướt mảnh tình thưa
Lời như chan chứa như gần gũi
Lòng mãi vọng buồn ký ức xưa.

Anh có phải đâu chuyện đêm buồn
Chiếu chăn trằn trọc vắng người thương
Ngọn nến tâm hồn còn cháy dở
Cho dòng thơ lệ mãi dầm tuôn

Anh có phải đâu ngọn thu phong
Trở màu lá úa héo hon lòng
Để em dòng suối reo chờ đợi
Chiếc lá cuối cùng se sắt đông.

Mục Tú

Bonjour Vietnam