The Rain in June

It rains in June, it rains unendingly
If it doesn’t rain, I will pray for it to rain
I pray for the rain to block your way home
And for the night to stretch into infinity…

We huddle together, just like the boat embracing its harbor
And keep our lives cozy and warm with loving kisses
Holding each other’s hands, feeling passion rising like ocean waves
Let’s make our lives into loving wedding nights…

Your skin milky white, I don’t need moonlight
Your hair silky soft, I don’t care for spring sunshine
In this life, there’s no longer any beauty
Since I call your name “Loveliness!”

I stroke your hair to keep your night sleep full
Your ivory hands I will raise to my lips
Your name I’ll whisper like a gentle breeze
And by your side, time seems to freeze

It rains in June, it rains unendingly
If it doesn’t rain, do you pray for it to rain?
I still wish the rain to block your way home
I’ll remember forever the rain in June…

Translated by Vương Thanh

Tháng sáu trời mưa

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa em có lạy trời mưa
anh vẫn xin mưa phong kín đường về
anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

Nguyên Sa