Lustrous Stream of Hair

I’m wandering in search of the lake willows,
to see its leaves gently swaying in the wind.
Or should I look for the lustrous stream of hair
flowing down a pair of shoulders.
A vision of her enchanting smile
and slender figure
was forever impressed
in my mind…

We were together on a tranquil autumn night
She stood there in silence for quite some time
Hesitantly, I want to read to her
a few lines of heart verse:
Please let the brook and the mountain find each other
Just like us, a couple of times rebonding our love

I want to take you across the green mountain ranges
We will visit the gently flowing brook
But nature’s not as gentle as your raven hair
But last autumn’s not as clear as your eyes…

I want to write a few lines of verse
Or play music, or paint flowers
O Darling, please know that:
Our Love is manifest
in Music, in Poetry,
and in… Your Lustrous Stream of Hair!

Translated by Vương Thanh

Suối tóc

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Anh với em một đêm thu êm ái

Người em gái đứng im trong hồi lâu
Anh ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu
Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau
Như chúng ta đôi lần hàn gắn thương yêu

Anh muốn đưa em qua miền rừng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền
Nhưng thu qua không trong như đôi mắt em

Lòng anh muốn viết lên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ, cung đàn, và suối tóc mơ

Thy Vân