The Last Conmemorative Song

Even if it rains daily, I want to walk with you till the end of life
Even if dark clouds or storms are gathering, I long to be at your side
Even if it’s windy and biting cold, or the roads muddied with snow
Even if the leaves are falling, sad and desolate…
Even if whatever… Whatever happens…, I Will Still Love You…

Leaning on each other’s arms, sharing peace and warmth
Finding each other’s lips with a passionate kiss
Hand clasping hand, feeling imprisoned desires stirring…
My hair, unkempt and gray with memories of a sad love
But just looking at you,
just looking at you for a moment,
I long to say “I Love You.”

Let me be a breath of sleepiness,
just this one time,
lulling you into a world of dreams,
taking you with me
into the yesteryears of Love…

I long to hold you in my arms
Like a dream pillow, you are so soft and warm
I long for a night full of passion
A night of love between wife and husband.

Even if one day some other walks with you till the end of life
Even if you have the heart to rip and tear apart mine
Even if I wish a thousand wishes,
or blames fate my whole life
it’s already too late!

O Love! Whatever happens, I Will Always Love You…

Translated by Vương Thanh

Niệm khúc cuối

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi

Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.

Ngô Thụy Miên