Những câu thành ngữ

Cách đây hai tháng, tôi đọc quyển sách Vietnamese Stories for Language Learners gồm những truyện dân gian được ông Trần C. Trí và cô Lê Trâm dịch sang tiếng Anh. Ở những trang cuối của sánh có phần mục lục những câu thành ngữ tiếng Việt. Tuy không đồng ý với một số câu chuyển ngữ của dịch giả, tôi vẫn lấy làm thú vị nên thiết kế một trang mẫu để đưa vào quyển sách Vietnamese Typography của tôi. Mời cả nhà xem thử trang “Vietnamese Idiomatic Expressions” tôi vừa thiết kế xong.