Chữ Việt cho người Việt

Nhờ quyển sách Vietnamese Typography (Nghệ thuật chữ Việt) mà tôi được cơ hội làm việc với những nhà thiết kế chữ từ Á Châu đến Âu Châu từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ. Tôi được họ tin tưởng trong việc nhật xét và góp ý để chữ của họ được rõ ràng và dễ dàng cho người Việt đọc. Được đóng góp một phần nho nhỏ trong công việc đưa nghệ thuật chữ Việt được dồi dào hơn là một sự vui sướng cho những con tim yêu thương chữ Việt như tôi.

Gần đây nhất, tôi được làm việc với Stephen Nixon qua bộ chữ mới Name Sans của anh được thiết kế dựa theo những bảng tên mặc khảm của NYC Subway. Name Sans đã được văn phòng Thống Kê Dân Số của tiểu bang New York chọn làm phông chữ nên họ yêu cầu anh Stephen làm bộ chữ với tiếng Việt và anh Stephen đã tìm đến tôi.

Tuy Name Sans vẫn chưa hoàn tất nhưng tôi tin chắc sẽ là một bộ phông rất hữu dụng, đặc biệt là Name Sans có tiếng nói Việt cho người Việt.

Bonjour Vietnam