Thơ Hồ Xuân Hương

Tôi muốn đọc thơ Hồ Xuân Hương nhưng khi tìm đến trang Thi Viện thì chả muốn đọc. Cách thiết kế lộn xộn quá và trình bài không ưng ý nên tôi tự tạo ra một trang riêng gọn gàng hơn và dễ đọc hơn. Đặt biệt là chú trọng vào phông chữ cho nên tôi làm ra một trang để vào trong phần samples của nghệ thuật chữ Việt luôn. Chừng nào có dư một phút tôi sẽ mở lên đọc mấy bài thơ của Hồ Xuân Hương và học tiếng Việt luôn. Mời các bạn cùng đọc thơ của Hồ Xuân Hương.

Nếu bạn nào có ý khiến hay để tạo những trang web nho nhỏ hữu ích và để giới thiệu đến tiếng Việt của chúng ta thì liên lạc với tôi nhé. Không hứa trước nhưng có thời gian và cơ hội tôi sẽ làm.