Mãn Nguyện

Hôm qua nhận được email của một nhà thiết kế chữ ở New York. Tuy còn trẻ nhưng anh đã nổi tiếng trong thế giới typography. Anh đã đọc cái luận án Nghệ thuật chữ Việt Nam và đang làm bộ font serif mới có dấu cho chữ Việt. Anh gửi cho tôi cái specimen nhờ tôi tham khảo và góp ý. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh ấy thiết kế bộ chữ có dấu cho tiếng Việt. Nhìn bộ khuôn chữ khá đẹp làm tôi rất sung sướng. Mục đích của tôi—làm cho chữ Việt phong phú thêm—đã đạt được một chút kế quả. Thế là mãn nguyện rồi.

Một niềm vui nho nhỏ nữa là trang nói về lịch sử chữ Việt Nam được chọn là một trong những trang web có chữ to và dễ dàng cho cặp mắt người đọc:

A quick hat-tip goes to Jason Pamental for recommending Donny Trương’s History of Vietnamese Typography. Large body type (1.1875em or 19px), quality font combinations (take a look at the OpenType ligatures), and muted contrast between type and background, make these pages very easy to absorb.