Viết Chữ Việt Với Proxima Nova

Khuôn chữ bạn đang đọc là Proxima Nova. Nếu như chỉ chữ Latin không thì Proxima Nova rất đẹp nhưng khi có dấu vào thì không rỏ lắm vì những dấu quá nhỏ. Vấn đề thứ nhất là vì chữ Việt không được thiết kế ngay từ đầu mà chỉ được làm thêm sau khi khuôn chữ đã hoàn thành. Vấn đề thứ hai là người thiết kế Proxima Nova không hiểu rỏ về tiếng Việt của chúng ta.

Tuy đang dùng chữ này cho trang nhà của mình nhưng tôi thật sự không hài lòng lắm khi viết bằng chữ Việt. Cho nên tôi hy vọng bài luận án của tôi về Vietnamese Typography sẽ giúp đỡ những nhà thiết kế chữ hiểu rỏ hơn về chữ Việt của mình. Tôi rất vui khi viết về dự nghệ thuật chữ Việt lần trước có một nhà thiết kế Việt Nam đã học tập ở Pháp và hiện dang dạy về typography ở Việt Nam đã liên lạc với tôi và đã cho tôi thêm nhiều điều thú vị về chữ Việt của mình. Anh tên là Phạm Đam Ca và anh hiện thời đang trong hóa trình làm một bộ chữ tên Cadao.

Nếu như bạn là nhà thiết kế chữ và đã có làm hay đang làm chữ Việt xin liên lạc với tôi để chúng ta có thể trao đổi thêm.