Nghệ Thuật Chữ Việt

Đang trong hóa trình làm dự án về đề tài Vietnamese Typography. Tạm dịch là Nghệ Thuật Chữ Việt. Bạn nào có ý kiến hay hơn xin cho biết. Với cái hóa trình này tôi muốn giúp những nhà thiết kế chữ (nhất là những người nước ngoài) làm ra những sản phẩm có phông chữ Việt Nam để thiết kế bằng tiếng Viết sẽ trở nên phong phú hơn.

Vì Quốc Ngữ của chúng ta dùng chữ Latin nên chỉ cần hiểu cặn kẻ cách đánh dấu là có thể sáng tác ra được phông chữ Việt. Dỉ nhiên điều quan trọng là làm sao khi viết ra chữ Việt nó cũng sẽ đẹp và gọn ghẽ nhưng chữ Latin. Ví dụ như chữ bạn đang đọc tên là Arno Pro của Robert Slimbach, một nhà thiết kế tài giỏi của Adobe. Tuy ông không phải là người Việt Nam nhưng nhờ có những người như ổng chúng ta mới có phong chữ Việt Nam đẹp và dể đọc. Các bạn đọc ở đây có ai biết nhà thiết kế chữ người Việt Nam không? Nếu có cho mình tên và cách liên lạc nhé.

Khi bắt đầu nghiên cứu về đề tài này tôi không kiếm được tài liệu qua sách vở chỉ. Tôi chỉ tìm được vài trang web trên mạng. Nhờ học hỏi và hiểu biết nhiều về typography và biết được tiếng Việt nên tôi cũng ráng theo đuổi. Rất cám ơn hai người bạn LinhTrang đã giúp tôi rất nhiều trong việc đọc và sửa chữa lại bài viết của tôi. Cả hai điều giỏi cả hai thứ tiếng hơn tôi nên tôi rất may mắn.