Thế lực

Bốn năm trước, khi tôi mới nhận công việc bây giờ, tôi xin xếp cho tôi ở lại chổ củ thêm hai tuần nữa để tôi làm xong công việc dang dở, nhưng xếp nhất định không chịu. Lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì đành phải cởi thôi.

Trông suốc mấy năm liền xếp rất khác khe từ giờ vô làm cho đến mỏi thứ lặc vặc. Xếp cần đưa thư hay sữa chửa máy vi tính điều lôi đầu tôi ra. Trong công việc là như thế nhưng con người xếp cũng rất cảm tình. Lúc đó xếp chỉ dưới quyền chủ nhiệm khoa. Một trong ưu điểm của xếp là biết chọn người. Hai người xếp nhận vào đều rất giỏi trong công việc của họ. Tôi rất thích làm việc với hai người ấy tuy tôi đã hết kiên nhẫn với xếp.

Một năm trước, trường đổi chủ nhiệm khoa mới. Lúc đầu xếp rất tận tình nhưng rồi lại ray ra xít mít và không hạp. Xêp bị tước chức. Nhóm chúng tôi luôn cả xếp điều bị anh chàng trẻ tuổi hơn cả tôi cầm đầu. Anh chàng chẵng có kinh nhiệm gì cả. Làm cao là nhờ trung thành với chủ nhiệm khoa mới.

Xếp quá bức rức vì bị ép vào một góc. Không có thế lực và bị cát tiền chi tiêu trong công việc. Mỗi chi phí điều bị kiểm tra. Xếp xăn lùng việc mới mãi nhưng vẫn không được vì tuổi tác. Có những lúc xếp đã rơi lệ khi tâm sự với tôi. Nhớ ngày nào xếp to tiếng mà bây giờ trông thê thảm. Tôi và một đứa làm chung coi như đã được thoát nạn nhưng tôi vẫn không an tâm. Không biết xếp ở lại sẽ như thế nào. Mông rằng xếp cũng sẽ được giải thoát một ngày gần đây.

Gần mười năm trông nghề tôi mới thấy được thế lực của thế lực. Lúc trước cứ nghỉ mình làm tròn công việc là đủ rồi cần gì phải dính líu đến chính trị. Thế lực đã cho thấy tài năng rất nhỏ mọn. Chỉ cần theo phe là được đưa lên cho dù mình chẳng biết gì trông nghề cả. Một bài học thật đáng nhớ.