Đầu óc không ngủ yên

Mấy tháng vừa qua đầu óc tôi như cái máy chạy mãi không ngưng cho dù đã quá mệt mỏi. Tôi vật lộn với công việc và đời sống. Có lúc muốn buông xui tất cả nhưng bây giờ trách nhiệm đã không cho tôi lẩn trốn. Cũng mai trong lúc tôi tuyệt vọng nhất trong việc làm thì tôi cũng được cứu vớt. Cơ hội đến thật bất ngờ trong lúc tôi chưa kịp đi tìm. Có lẻ mọi việc đã an bài theo số mạng.

Kể như một gánh nặng đã được giải thoát nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa được yên. Đầu óc vẫn cứ cảm thấy phiền muộn. Tôi nghỉ một tuần trước khi vào công việc mới để lấy lại thăng bằng. Tôi muốn được yên tịnh và tập trung. Tôi liền nghỉ đến chùa. Vân, có lẻ chùa là nơi tốt nhất để thư dản và để tịnh tâm.

Trong đời sống có lẻ tôi cũng cần có thay đổi mới. Cũng mai cuối năm sẻ có thêm một thằng Cu thứ hai. Tôi tin chắc rằng nó sẽ thay đổi đời tôi. Đó là điều tôi rất được mông đợi.