Mẹ

Trịnh Công Sơn:

Khi người tình cho bạn một tình yêu, thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của đắng cay. Tình yêu của mẹ là không hề lợi vị. Ở trái tim của mẹ chỉ có sự tràn đầy, không bớt đi hoặc thêm vào gì nửa. Một người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn, và chỉ có huỷ diệt chứ không thể làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ bạn mới có thể tìm được lòng chung thuỷ tuyệt đối. Hãy tin chắc rằng không thể nơi nào có một lòng chung thuỷ như vậy nữa. Bởi vì đối với mẹ, bạn luôn là mục đich đầu tiên và sau cùng.

Mother’s Day” by Jae Millz