Mẹ

“Chỉ có ở người mẹ, bạn mới tìm được lòng chung thủy tuyệt đối… Bởi vì nơi mẹ bạn luôn là mục đích đầu tiên và sau cùng.” (Only from mother, you can find absolute faith… To her you’re the first and last purpose.) -Trịnh Công Sơn

Thai Hoa’s heartfelt rendition of “Huyen Thoai Me” brings back my childhood memories.